Pemenang Periode Februari 2018

Pemenang Lucky Draw Periode Februari
No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 Saxx Fitxxx Puxxx SARIXXX Laptop Gaming Acer
2 DICXX GUNAXXX WINDOXXX Ipad Air 3
3 hendraxxx sariaxxx WINGZSXXX Xiaomi Redmi Y1 Pro
4 AXXX KHARIXXX OXTOPXXX Uang Tunai Rp 2.000.000
5 muhhaxxx soxxx BOTSSDXXX Uang Tunai Rp 1.000.000
6 rasmiaxx DOKEIBIXXX Uang Tunai Rp 500.000
7 toxxx stevxxx ARIFIIXXX Uang Tunai Rp 250.000
8 muhamxxx machxxx DONATXXX Uang Tunai Rp 100.000
9 AXXX MUNANXXX JALLXXX Uang Tunai Rp 100.000
10 UXX SAFITRIANINXXX FOLKSXXX Uang Tunai Rp 100.000
11 yxxx txx prakxxx H4DXXX Uang Tunai Rp 50.000
12 SYARIXXX HABIXXX NDIKXXX Uang Tunai Rp 50.000
13 aaxxx jarxxx edixxx MAFIACIXXX Uang Tunai Rp 50.000
14 yoxxx willxxx luhulxxx YOSUALXXX Uang Tunai Rp 50.000
15 LIXXX KURNIAXXX CUINTEXXX Uang Tunai Rp 50.000
16 HOKXXX PUXXX SAINRSXXX Uang Tunai Rp 50.000
17 Henxxx Koxxx SHAVAXXX Uang Tunai Rp 50.000
18 shxxx tjhxxx BALP_SEXXX Uang Tunai Rp 50.000
19 gunaxxx kartxxx HENSNESXXX Uang Tunai Rp 50.000
20 texxx zuxxx DOK_POSXXX Uang Tunai Rp 50.000
Selamat kepada para pemenang, Jangan lewatkan Lucky Draw periode Maret