Pemenang Periode Desember

Pemenang Lucky Draw Periode Desember
No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 DICXX GUNAXXX WINDOXXX 2 Tiket Garuda PP Bangkok
2 Anxxx Hermansxxx JPNGOXXX Samsung S8
3 rasmiaxx DOKEIBIXXX Laptop Asus X540YA
4 Saxx Fitxxx Puxxx SARIXXX Uang Tunai Rp 2.000.000
5 Huxx sasmxxx HUDAXXX Uang Tunai Rp 1.000.000
6 SYARIXXX HABIXXX NDIKA1XXX Uang Tunai Rp 500.000
7 Agxx txx cahyxxx TALIBAXXX Uang Tunai Rp 250.000
8 KENXX PRASXXX KENKEN1XXX Uang Tunai Rp 100.000
9 fixxx yulianxxx VITRAXXX Uang Tunai Rp 100.000
10 RUDIAXXX KYTXXX Uang Tunai Rp 100.000
11 TEGXX ABXXX YULIAXXX ABADIXXX Uang Tunai Rp 50.000
12 THOMXX HENDRXXX BLACKMEXXX Uang Tunai Rp 50.000
13 aa nxx bixxx OBINXXX Uang Tunai Rp 50.000
14 RIXXX M RIZAL1XXX Uang Tunai Rp 50.000
15 SETXX WAXX NINGXXX TYANYAXXX Uang Tunai Rp 50.000
16 asxx bukhxxx HENCEUXXX Uang Tunai Rp 50.000
17 nugrxxx paxxx kusxxx NGRHPNCXXX Uang Tunai Rp 50.000
18 Ardhxxx Wijayaxxx AKUSUKXXX Uang Tunai Rp 50.000
19 Jasxx Natanxxx POKERZXXX Uang Tunai Rp 50.000
20 Saxx adxx SAIDXXX Uang Tunai Rp 50.000
Selamat kepada para pemenang, Jangan lewatkan Lucky Draw periode Januari