Pemenang Event September 2018

No Nama Pemenang Nickname Hadiah
1 BIAN WEISXXX LIIKSXXX Drone Dji Spark
2 DIAS SUSXXXO JOIENXXX8 Samsung Galaxy C9
3 FLORENSIUS SYXXXAD YOREXXXX Emas Batangan 10 Gram
4 Fransiscus caverius dumaXXXn HANIM2XXX Uang Tunai Rp 2.000.000
5 DIANNA IRMA KUSUMAXXXX TORE2XXX Uang Tunai Rp 1.000.000
6 GURUH HADI PRASXXXX MUNYUXXX Uang Tunai Rp 500.000
7 LUKMAN ZAELXXX MANTPXXX Uang Tunai Rp 250.000
8 STIVEN ARIYA KAXXX STIXXX Uang Tunai Rp 100.000
9 FERRY CALXXX RIVAXXX Uang Tunai Rp 100.000
10 EKO MARCHUS JAXXX JINGGA3XXX Uang Tunai Rp 100.000
11 TATANG HANIEL SXXX BNGXXX Uang Tunai Rp 50.000
12 SYULI LANGXXX F2XXX Uang Tunai Rp 50.000
13 ARI AJI WIJXXX AJIXXX Uang Tunai Rp 50.000
14 LEO CHANDRA MANGGXXX AYAMZXXX Uang Tunai Rp 50.000
15 KOMANG TRI SANJAYA TIXXX KOMXXG_JG Uang Tunai Rp 50.000
16 KEVIN OCTAVIANO CXXX JATIMXXX Uang Tunai Rp 50.000
17 TJONG SE TXX STARJHOXXX Uang Tunai Rp 50.000
18 TOHXXX PIKERKEXXX Uang Tunai Rp 50.000
19 WILLIAM YASIRATH ANGXXX AQUA2XXX Uang Tunai Rp 50.000
20 AJI NOVAXXX ADJIEMXXXX Uang Tunai Rp 50.000